ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ดังรายละเอียดเอกสารแนบนี้