ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติทำนองหลวง

ด้วย คณะกรรมการชมรมชาวพุทธจังหวัดตากจะจัดให้มีเทศน์มหาชาติทำนองหลวง ๓ ธรรมาสน์ ณ ลานธรรมะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช