ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ขอเชิญชวนร่วมทำบุญโดยการบริจาคทุนทรัพย์ หรือหลอดไฟ LED

ในช่วงเข้าพรรษานี้ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อเป็นกุศลส่องทาง แสงสว่างส่องบุญ