ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ขอเชิญชวนตรวจมะเร็งเต้านม

ตรวจ “มะเร็งเต้านม” ด้วยเครื่อง Mammogram ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลบ้านตาก รายละเอียดดังที่แนบนี้