ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด เตรียมรับSurveillence Survey ระบบคุณภาพ

รพ.บ้านตาก เตรียมรับการดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillence Survey ระบบคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุรภาพสถานบริการ ในวันที่ 19 มกราคม 2560 จโดย นพ.วันชัย ตั้งอารมณมั่น