ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามรายละเอียดเอกสารแนบนี้ (หมายเหตุ เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 25 พ.ย. 2559)