ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ในหญิงเจริญพันธ์ อายุ 30 - 60 ปี ในเขต ต.ตากออก ปี 2559

ในวันที่ 21, 25, 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลบ้านตาก