ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด กรณีโควิด-19 ที่บ้านตาก

กรณีโควิด-19 ที่บ้านตาก สรุปได้ดังนี้ครับ "อย่าตื่น อยู่อย่างมีสติ"