ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาก จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลบ้านตาก