ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด อบรมฟื้นฟู 5 ส.

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านตากของเรา เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการดำเนินงาน ๕ ส. ในระดับประเทศ เขต และ จังหวัดตามลำดับ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวในกา