ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด การเปลียนแปลงค่าห้องและค่าอาหารห้องพอเศษของโรงพยาบาลบ้านตาก

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาก เรื่อง การเปลียนแปลงค่าห้องและค่าอาหารห้องพอเศษของโรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ปรับปรุงห้องพิเศษเพิ่มเติม โดยมีทั้งห้องพิเศษรวมและห้องพิเศษเดี่ยว ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก จึงได้พิจราณาอัตราค่าห้องใหม่