ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านตาก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลบ้านตาก มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ๑. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา ๒. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ๓. พนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ๔. พนั