ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด กองทุนหลวงพ่อชาญชัยเพื่อพัฒนารพ.บ้านตาก

หลวงพ่อชาญชัย เขมวโรภิกขุ ท่านมีดำริในการจัดตั้ง กองทุนหลวงพ่อชาญชัยเพื่อพัฒนารพ.บ้านตาก ทั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้มารับบริการ และจัดให้มีการทอดผ้าป่า วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้จึงขอเป็นเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอ