ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผลิตสมุนไพร

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านตาก ตำแหน่งพนักงานผลิตสมันไพรปฎิบัติงานผลิตสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ ราย อัตราค่าจ่าง ประมาณเดือนละ ๖,๘๒๐ บาท ต่อเดือน