ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563