ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)