ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย

ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้จัดทำโครงการ อบรม ปฏิบัติการวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซ้อมแผนอัคคีภัย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559