ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน

- ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง้ดือนละ 6,820 บาท - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ - สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น2) โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอ