ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ด้วยจังหวัดตาก มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของโรงพยาบาลบ้านตาก จำนวน ๑๗๑ รายการ