ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 2.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 3.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดเอกสารแนบมานี้