ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ขยายเวลารับต้นฉบับประกวดเื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะ

เนื่องด้วยสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ได้จัดโครงการประกวดสารคดีเรื่องเล่าทางการแพทย์รักนะจึงบอก โดย ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี