ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม พี่เยี่ยมน้อง



 
กลุ่มงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ สสจ.ตากได้กำหนดกิจกรรมพี่เยี่ยมน้อง ณ รพ.บ้านตาก ในวันที่ 22 สิงหาค 2561 เพื่อติดตามเยี่ยมพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อ(NCD) ในพื้นที่จังหวัดตาก ในขอบเขต SP NCD CKD Stoke CA หัวใจและหลอดเลือด จมน้ำอุบัติเหตุ Intermediate care และติดตามยาเสพติดในชุมชน ขออบคุณในข้อเสนอแนะดีๆที่เกิดขึ้นในเวทีนี้เป็นอย่างยิ่ง