ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ตรวจสุขภาพจนท.รพ.บ้านตากประจำปี2561 
ด้วยความห่วงใยเจ้าหน้าที่ เพราะทุกคนคือสินทรัพย์ที่มีความสำคัญของเรา รพ.บ้านตากได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ในปี2561 ในวันที่21-23 สิงหาคม 2561เพื่อติดตามและเฝ้าระวังในเรื่องสุขภาพของเจ้าหน้าที่ และต้องขอขอบคุณท่องที่ยวและการกีฬาจังหวัดตากที่ให้ความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจสมรรถทางกายในครั้งนี้