ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม แรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Bike Rally For Tourism) 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. แพทยหญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก มอบหมายกลุ่มงานบริหารฯและกลุ่มการพยาบาล ร่วมพิธีเปิด และออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ในการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Bike Rally For Tourism) ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุอำเภอ อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และ ปลัดอ.บ้านตากผกก.สภ.บ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ จนท.ตำรวจ ท่องเที่ยวและกีฬา และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ ร่วมพิธีดังกล่าว