ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 
ขออนุโมทนาบุญครอบครัวของคุณพ่อป่วน นุชเนื่อง มอบ EKG อัตโนมัติBP อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ราคา 200,000 บาท ที่นอนลม จำนวน 1 รายการ O2 mobile 1 รายการและ พัดลมขนาดกลาง 5 ตัว วันที่ 16 สิงหาคม 2561 รับมอบโดยพญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะได้นำครุภัณฑ์ทุกรายการที่ท่านได้มีเมตตามอบให้ไว้ให้เกิดแก่ผู้ป่วยต่อไป