ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 
พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์และทีมงานคป.สอบ้านตาก ร่วมยินดีต้อนรับนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสขจังหวัดตาก ที่เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากด้วยความยินดียิ่ง