ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับการตรวจราชการรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลบ้านตาก นำโดยพญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก นำคณะผู้บริหารและบุคลากร คป.สอ.บ้านตาก รับการตรวจราชการรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนพ.กุลพัฒน์ วีรสาร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ ๒ และคณะ ณ โรงพยาบาลบ้านตาก และบ้านพักกลาง โองโมงค์ประชารัฐอนุเคราะห์ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก