ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66 พรรษา 
เภอบ้านตากได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันนี้พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงษ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตากได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมในกิจกรรม -พิิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดวังมะกอก - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาก ในครั้งนี้ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินอำเภอบ้านตากโดยมีท้องถิ่นทั้ง 7 ตำบลในอำเภอบ้านตากได้ร่วมลงนาม และได้มอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ นายชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุมิสภาจังหวัดตาก ที่ได้สนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ร่วมด้วย