ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ขานรับนโยบาย ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก 
ตั้งแต่ววันที่ 1 ตุลาคม2561 เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งยกเลิกใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย รพ.บ้านตากขอเชิญชวนและขอความร่วมมือผู้ป่วย, ผู้มารับบริการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้ถุงพลาสติกและลดโลกร้อนกันเถอะค่ะ(และขอรับบริจาคถุงผ้า มาบริจาคได้ที่ห้องยาหรือห้องประชาสัมพันธ์)