ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “กาดต้าตง” ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม กาดต้าตง หมู่ 6 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ได้นำทีมคป.สอ.บ้านตากร่วมออกบริการหน่วยแพทย์ในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้นำชุมชน ทีมประชารัฐอำเภอบ้านตากและพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นพื้นบ้าน อ.บ้านตาก และรับชมประเพณีลอยกระทงสายของชุมชนกาดต้าตง