ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 59 
ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการฟื้นฟูให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มีเข้าใจในการจัดการทิศทางเดียวกันในการจัดการเมื่อยามฉุกเฉิน ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านตาก,อบต.ตากออก,สภ.บ้านตาก และ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก มาณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือทำการการซ้อมแผนผ่านไปอย่างราบรื่น