ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสุขภาพจิต เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านตาก ที่ร่วมใจกันบูรณาการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอดีเด่น ได้รับโล่รางวัลเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพ