ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 
งานอุบัติเหตุ และฉุกเเฉินรพ.บ้านตากได้จัดทำโครงการเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุวันที่28 มิถุนายน 2561 ณ รร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ ในวัย14-19 ปีได้มีความรอบรู้ในการลดอุบัติเหตุ การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 110 คน ซึ่งได้รับการฝึกปฏิบัติจากวิทยากรที่มีความรู้การขับขี่ปลอดถัย ต้องขอขอบคุณบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ตำรวจสภ.บ้านตาก ที่ได้สนับสนุนวิทยากร และโรงพยาบาลพิษณุเวชมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน และทางรพ.บ้านตาก ขอขอบคุณนายสาโรจน์ เกตุสาคร ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการฯ นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี