ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องมโนทัศน์ทางการออกแบบ 
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่ชาวสาธารณสุขจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องมโนทัศน์ทางการออกแบบและการนำเสนอสร้างสรรค์(Concept of Design&Creative Presentation) โดยอาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในวันที่21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตากโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ได้มีเทคนิคใหม่ๆในการนำเสนอรูปแบบงานที่น่าสนใจแบบ Info Graphic ตลอดจนจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิพากย์ผลงาน ร่วมด้วย นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพอีกด้านหนึ่งของพวกเรา