ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก 
วันที่ 18 มิถุนานยน2561 เวลา 9.00 น.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านตาก ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก เพื่อเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุซึ่งนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า โดยมี นายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุขอำเภอ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายก อบต.สมอโคน และ คณะกรรมการ ซึ่งมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ความสำคัญกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตากที่เป็นอีกชมรมหนึ่งที่เข้มแข็งและ มีผลงานคุณภาพที่ดีมาโดยตลอด