ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
ทีมงานสุขศึกษาและบริการสุขภาพจิตได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันงดสูบบุหร่โลก สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day โดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่มีต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนด คำขวัญว่า “Tobacco and heart disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” หากวันนี้ท่านได้ลองเลิกบุหรี่ด้วยตนเองแล้วยังไม่สำเร็จ สนใจแวะมารับบริการได้ที่คลินิคอดบุหรี่ งานบริการสุขภาพจิต055 592-080-81 ต่อ 198 ได้ในวันเวลาราชการ "เราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้คุณ"