ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
ศูนย์อนามัยที่ 2พิษณุโลกได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ทต.บ้านตากซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายทองใบ เที่ยงคืน ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านตาก เป็นผู้รับมอบ