ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ปี 2561 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มักจะเกิดอุบัติเหตุจารจรด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการ ทั้งสภาพถนน คน และรถ เพื่อเป็นการเตรียมการรับอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม รพ.บ้านตาก จึงจัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ วันพฤหับดีที่ 5 เมษายน 2561 สถานที่ ประนอมเฟอร์นิเจอร์หลักกิโลเมตร ที่ 542 บ้านสมอโคน ม.5 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เวลา 13.30 น. เริ่มเหตุการณ์สมมุติรถกระบะชนกับรถตู้นักท่องเที่ยว มีผู้บาดเจ็บจำนวน 25 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดบาดเจ็บที่รุนแรง ความพิการและการเสียชีวิต ขอขอบคุณ ทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่ระดับอำเภอ เครือข่ายทุกแห่งที่มาร่วมซ้อมแผน และไม่ลืมพี่น้องชาวอสม.ที่ได้ให้ความร่วมมือมาเป็นหุ่นซ้อมในครั้งนี้