ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2561 
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการส้วมสาธารณสะอาดได้มาตรฐานHAS ทีมงาน ENV และ 5 ส. จัดเตรียมพร้อมรับผู้มารับบริการ