ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการACLS 
CPR Advance สำหรับพยาบาลวิชาชีพ จ้า... มี2 รุ่น คือวันที่ 27 มีนาคม 2561 และวันที่ 3 เมษายน 2561 ต้องขอขอบคุณองค์กรแพทย์ที่เได้มาเป็นวิทยากรให้แบบFull Team เดี๋ยวนี้ทางด้านวงการแพทย์มีวิวัฒนาการ ที่เราชาวรพ.บ้านตากต้องพัฒนาให้ก้าวทัน