ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม นมัสการรอยพระพระพุทธบาท 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มันาคม 2561 นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิิ์ นพ.สสจ.ลำพูนและคณะได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทณ วัดดอยโล้น อำเภอบ้านตาก จ.ตาก และบรรจุพระบรมารีริกธาตุ ร่วมด้วย