ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม คัดกรองวัณโรค 
เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คัดกรอง TB ม 1 2 3 ตากออก กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 40 คน 2.วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561(เสาร์- อาทิตย์) คัดกรอง TB ที่ รพ.บ้านตาก ผลได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย มีกลุ่มเสี่ยงสนใจมารับบริการ106.17%