ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม วาตภัยถล่มบ้านตาก 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 19 .00 น - 20.00 นเกิดเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2-3 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 175 หลังคาเรือน ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้เข้าไปสำรวจเบื้องต้นพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บทางกายเล็กน้อยจำนวน 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 92 ปี และมีอาการตื่นตกใจหวาดกลัว นอนไม่หลับ จำนวน 1 รายเป็นคนเดียวกัน พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตากและทีมงานสุขภาพจิต รุดเข้าเยี่ยมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561ได้ให้การรักษา ปฐมพยาบาลทางกายและทางจิตใจให้แล้ว