ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ส่งความสุขในเทศกาลวันคริสมาต 
เช้าวันที่25 ธันวาคม 2560 รพ.บ้านตากมอบความสุขให้แก่ผู้มารับบริการในเทศกาลวันคริสมาต