ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับโล่เชิดชูเกียรติ ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานผ่านการผลิตยาแผนโบราณ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ภก.วรุตม์ อ๊อดทรัพย์ รองผู้อำนวยการรพ.บ้านตาก รับโล่เชิดชูเกียรติ จากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สืบเนื่องจากที่รพ.บ้านตากได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานผ่านการผลิตยาแผนโบราณ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพร จาก นพ.รมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบให้ ในเวทีของการประชุม "การผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต(good Manufactoring Pratice :GMP) "ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี นับว่าเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่พวกเราภาคภูมิใจ ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพให้แก่ประชาชน