ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลีซอ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สมาชิกพอ.สว. ได้ร่วมออกให้บริการในหน่วยแพทย์พอ.สว. ณ พื้นที่บ้านลีซอ ตำบลทุ่งกระเชาะ เป็นพื้นที่ของพี่น้องเพื้นที่สูง ในครั้งนี้มีการบริการตรวจรักษาและทันตกรรม ถือเป็นโอกาสได้ในดูแลสุขภาพประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ณ ที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่น่าชื่นใจและน่ามาเยี่ยมเยือนไม่น้อย(Creditภาพสวยๆจาก ธนวรรณ