ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 
รพ.บ้านตากตรวสุขภาพประจำปี 2560 ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจมารับบริการกันอย่างคับคั่งช่วงวันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 แล้วคุณล่ะปีมาตรวจสุขภาประจำปีกันแล้วรึยัง? ถ้ายังมาใช้บริการที่รพ.บ้านตากได้เลยนะคะ