ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ใส่ใจห่วงใยผู้สูงวัย 
ทีมงาน โรงพยาบาลบ้านตากและรพ.สต.เกาะตะเภา ร่วมกับชุมชุนตำบลเกาะตะเภาเข้าร่วมแก้ไขกรณีผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และอยู่บ้านคนเดียว ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา