ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม DHB นำร่อง 200 แห่งของปี 2560โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ 
DHB นำร่อง 200 แห่งของปี 2560 อำเภอบ้านตาก กับโครงการการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS Start up) 1 ใน 5 พื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สนับสนุนโดยสสส., วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560