ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมดีทาสีสร้างความสดใส 
เมื่อวันพฤหัสบดี 22 มิถุนายนิ2560 ชมรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจกันในสร้างสรรในการทาสีให้เครื่องเล่น มีความสดใส เติมความสุขให้แก่เด็กๆ ให้สมกับที่เป็น รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประชาชน